Technická anylýza

Hladiny podpory a rezistencie

Supporty a rezistencie sú čiary, ktoré predstavujú neustálu bitku medzi kupujúcimi (býkmi) a predávajúcimi (medvede).

  • Hladiny podpory (support) sú ceny, kde väčšina investorov očakáva pohyb cien smerom vyššie. Keď sa k nim cena zhora blíži, kupujúci majú tendenciu nakupovať a predávajúci majú tendenciu nepredávať.
  • Hladiny rezistencie (resistance) sú ceny, kde väčšina investorov očakáva pohyb cien smerom nižšie. Keď sa k nim cena zdola blíži, predávajúci majú tendenciu predávať a kupujúci majú tendenciu nenakupovať.

V nasledujúcom grafe sú zakreslené hladiny podpory a rezistencie u páru EUR / JPY.

Ak sa cena cenného papiera pohybuje medzi týmito hladinami, trend bude pravdepodobne pokračovať. Akonáhle dôjde k prelomeniu hladiny, môže to znamenať:

  • zrýchlenia trendu,
  • zmenu smeru trendu.

Pri prerazení hladiny rezistencie sa jej úloha obracia a stáva sa hladinou podpory. Podobne pri prerazení sa z hladiny podpory stáva hladina rezistencie.

V nasledujúcom grafe je znázornené zrýchlenie trendu páru AUD / JPY vo chvíli, kedy sa z hladiny rezistencie stala hladina podpory.

Analýzu týchto hladín používajú technickí obchodníci k realizácii obchodných rozhodnutí a identifikáciu zrýchlenie či zmeny trendu. Pozor na tieto dôležité úrovne, môžu mať vplyv na spôsob vášho obchodovania aj významne zlepšiť vaše výsledky.

 


Mobile banner