Technická analýza

Čo je technická analýza?

Technická analýza je technika používaná k  prognóze budúceho smeru cenových pohybov prostredníctvom štúdia historických dát, predovšetkým ceny, objemu a ukazovateľa open interest.

Technickí obchodníci používajú k svojmu rozhodovaniu informácie z  trhu (napríklad predchádzajúce ceny a zobchodovaný objem) zakomponované do matematických indikátorov. Tieto informácie sa zvyčajne zobrazujú v  grafe, ktorý sa v  reálnom čase aktualizuje a nejakým spôsobom interpretuje s  cieľom určiť, kedy sa má daný nástroj nakúpiť a kedy predať.

Dowova teória

Základ modernej technickej analýzy tvorí myšlienky Charlesa Dowa, prvého vydavateľa časopisu Wall Street. Vychádzajú z troch hlavných predpokladov:

 1. Cena celkom odráža pôsobenie všetkých trhových síl. V danom čase sú všetky trhové informácie aj sily už v cene zahrnuté.
 2. Ceny sa pohybujú v  trendoch, ktoré možno rozpoznať a premeniť na ziskové príležitosti.
 3. Cenové pohyby sa opakujú.
 • Výhody technickej analýzy

  Vyžaduje menej informácií ako fundamentálna analýza. Obchodník získava všetky potrebné informácie z  ceny a obchodovaného objemu.

  Keďže sa zameriava na identifikáciu otáčanie trendu, otázka načasovania vstupu do obchodu je pri používaní technickej analýzy ľahšia.

 • Nevýhody technickej analýzy

  Technická analýza sama môže privodiť svoje naplnenie. Ak dopytom a ponukou spoločne hýbe veľké množstvo investorov používajúcich podobné nástroje a postupujúcich podľa rovnakých konceptov, ceny sa skutočne môžu pohnúť v  predpokladanom smere.

Technická a / alebo fundamentálna analýza

Technická analýza je jedným z  najdôležitejších nástrojov používaných k  prognóze správania sa finančných trhov. Osvedčila sa ako efektívny nástroj investorov a stále viac účastníkov na trhu ju používa. Ak sa používa spoločne s fundamentálnou analýzou, dokáže ponúknuť oveľa komplexnejšie vyhodnotenie situácie, ktoré môže v konečnom dôsledku viesť k  ziskovým obchodom.

 


Mobile banner