Vzdelávanie

Burzová psychológia I

Burzová psychológia I

Achillovou pätou obchodníka je často on sám. Obchodovanie na burze je jedna najnáročnejších činností. Pre úspech nie dôležitý iba Váš rozum a skúsenosti ,potom by dobrý ekonómi boli aj dobrý obchodníci, ale aj Vaša psychická odolnosť.  Emócie sú nepriateľom burzového obchodníka! Burzovú…

Obchodná stratégia pre začiatočníkov

  Čo sa vlastne myslí výrokom: „Nakupujte, keď sú správy zlé, predávajte, keď sú správy dobré“. Ako postupovať, keď si chceme vytvoriť vlastný obchodný systém? Keď ste si dokázali prejsť predchádzajúcimi časťami mali by sme byť pripravený vytvoriť si náš prvý systém obchodovania. Skôr než začneme…

Základy risk managementu

Základy Money managementu (Metódy ako neprísť na burze o gate!) "Celé tajomstvo úspechu na burze spočíva v tom, stratiť čo najmenej, keď sa mýlite“ William O´Neill Začínajúci burzový špekulant často vychádza z predpokladu, že na burze existuje nejaký systém, algoritmus alebo spôsob interpretácie…

Základy obchodovania na burze, alebo čo by sme mali vedieť skôr, než začneme obchodovať.

V súčasnosti napriek fungovaniu prvého, druhého a dokonca tretieho dôchodkového piliera  aktívne uvažuje nad tým ako sa zabezpečí v dôchodku. Je množstvo spôsobov ako sa pokúšať  túto otázku riešiť, my sa budeme venovať možnosti ako zhodnotiť svoje zdroje na burze. Rozhodol som sa, že napíšem…

Všetky články ›

Mobile banner