Ochrana osobných údajov

Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje. Na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením používame rôzne technológie a postupy zabezpečenia. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, ukladáme do počítačových systémov s obmedzeným prístupom, ktoré sú umiestnené v strážených budovách. Pri prenose vysoko dôverných údajov (ako sú napríklad čísla účtov alebo heslá) cez Internet ich chránime šifrovaním, napríklad použitím protokolu SSL (Secure Socket Layer).

Ak sa na ochranu vašich kont a osobných údajov používa heslo, je vašou zodpovednosťou uchovávať toto heslo dôverné. Tieto údaje s nikým nezdieľajte. Ak zdieľate počítač s niekým iným, mali by ste sa vždy pred opustením lokality alebo služby odhlásiť, aby sa ochránili vaše údaje pred nasledujúcimi používateľmi.

Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. si váži svojich klientov a tomu prispôsobuje aj všetku komunikáciu s nimi. Uvedomujeme si, že obchody realizované cez internet si vyžadujú veľké množstvo vzájomnej dôvery a preto by sme Vás chceli informovať a ukázať Vám za akými účelmi sú Vaše osobné údaje použité.

Pripravili sme  Vám odpovede na najčastejšie otázky, ktoré Vás zaujímajú:

  • Aké informácie  od Vás zhromažďujeme?
  • Ako s nimi nakladáme?
  • Kde si  môžem zmeniť , aktualizovať a odstrániť svoje osobné informácie?
  • Čo sú cookies a ako ich využívame?

Aké informácie od Vás zhromažďujeme?

Aby sme vedeli bližšie určiť Vaše  priania a potreby a následne ich aj plniť potrebujeme od Vás v niektorých prípadoch Vaše osobné údaje. Všetky údaje sú následne použité pre podporu Vášho zákazníckeho vzťahu k spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.. Základným predpokladom, pre získanie akýchkoľvek informácií je Vaše vyjadrenie súhlasu so spracovaním. Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. zhromažďuje údaje od svojich klientov viacerými spôsobmi. Niektoré  údaje sa  zhromažďujú pri registrácií, kedy nám klient poskytuje svoje krstné meno, priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, číslo účtu, zadáva pohlavie, kontaktné údaje ako adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo. Vyplnením týchto údajov sa z každého klienta  stáva registrovaný užívateľ. Pri každom kroku sa spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. riadi platnou legislatívou a všeobecnými obchodnými podmienkami.

Ako s nimi nakladáme?

Všetky informácie, ktoré nám poskytujete  ukladáme  podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov. Zároveň sa zaväzujeme, že Vaše osobné informácie nebudú zneužité treťou stranou . Vaše osobné informácie môžu byť použité na reklamné účely CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.   k tvorbe rozličných štatistík, ktoré sú však použité len na interné účely spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. Dôležitou informáciou pre našich klientov je aj to, že pri takomto spracovaní nie je možné z dát získať žiadne osobné identifikovateľné údaje.

Čo sú cookies a ako ich využívame?

„Cookies“ sú informácie, ktoré sa prenášajú a ukladajú z webovej stránky na hard disk užívateľov za účelom zachovania záznamu. Cookies umožňujú, aby sa na webovej stránke uchovali dôležité informácie a nastavenia, vďaka ktorým sa používanie stránky stáva pohodlnejšie.
Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. používa cookies, aby sme Vám uľahčili používanie našej webovej stránky a Vy ste si mohli užívať výhody, ktoré Vám ponúka.  Na základe cookies získavame údaje ako je celkový počet zákazníkov a taktiež sa informujeme, či ste už našu stránku navštívili. Takto vieme aké informácie sú pre Vás najviac zaujímavé a čo najčastejšie vyhľadávate.