Blogy

Je americké hospodárstvo pripravené ?

Cristiano, 04.06.2015 09:22

Je americké hospodárstvo pripravené ?

Čas do stretnutia predstaviteľov FOMC , ktoré sa uskutoční 16 - 17. júna sa kráti. Zaujímavosťou tohto stretnutia je otázka zvyšovania úrokových sadzieb, ktorá je položená do pléna prvýkrát od finančnej krízy v rokoch 2007 až 2009. Z tohto pohľadu je dôležité sledovať súčasný stav americkej ekonomiky, nakoľko sme v móde „data depending“. Na základe jednotlivého vývoja ukazovateľov si potom môžeme spraviť hrubý odhad termínu prvej normalizácie úrokových sadzieb v USA.

Americká ekonomika zaznamenala v prvom štvrťroku slabosť, nakoľko HDP v USA medziročne v prvom kvartáli 2015 pokleslo o 0.7 %. Pod horšie čísla sa podpísalo drsné zimné počasie a silnejúci americký dolár. Na obrázku vidíme, že minulý rok v rovnakom období americká ekonomika zaevidovala taktiež hodnotu pod nulou. Je dôležité sledovať vývoj v čase. Odhady sú zatiaľ nastavené nasledovne: 2.81 % p.a. 2Q2015, 3.13 % p.a. 3Q2015. Dobré si je položiť otázku: je naozaj tento ukazovateľ taký strašný ?

Zdroj: http://www.tradingeconomics.com

Nasledujúce ukazovatele približujú a bližšie rozkladajú stav hospodárstva USA
Pracovný trh je veľmi dôležitá oblasť ekonomickej sféry a má vplyv na infláciu, HDP a ďalšie potrebné indikátory, ktoré môžu indikovať stav ekonomiky. V USA sú údaje o pracovnom trhu ešte pod väčšou sledovanosťou.

Miera nezamestnanosti v USA sa dokázala od konca roku 2013 zlepšiť z úrovne 7 % na súčasnú aprílovú hodnotu 5.4 %. V prvých štyroch mesiacoch v roku 2015 tiež pozorujeme na americkom pracovnom trhu zlepšenie o 30 bázických bodov. Ak sa pozrieme na úrovne z 30.6.2004, keď sme boli svedkami zvyšovania úrokových sadzieb, tak miera nezamestnanosti bola 5.6 %.

Z pracovného trhu sledujeme na týždennej báze aj počet ľudí poberajúcih nezamestnanecké dávky. Pri skúmani daného indikátora z dlhodobého hľadiska pozorujem od roku 2009 pokles z hodnôt okolo 600 tisíc k súčasným 282 tisícom. Na obrázku môžeme pozorovať nižšie hodnoty v porovnaní s rokom 2004. Rovnako štvortýžňový kĺzavý priemer klesol na najnižšiu úrovneň od novembra 2000.

Zdroj: Bloomberg

Klesajúce hodnoty miery nezamestnanosti, relatívna nízka úroveň žiadostí o podporu v nezamestnanosti pod hodnotou 300 tisíc naznačujú približovnie k úrovniam plnej zamestnanosti.

Cieľom menovej politiky USA je nepochybne dosiahnutie inflačného cieľa na úrovni 2 %. Ideálny stav však nie je len dosiahnutie danej hodnoty, ale dlhodobé zotrvanie pri tejto úrovni.  Súčasný stav je na prvý pohľad hlboko pod danou cieľovou hodnotou, nakoľko index spotrebiteľských cien CPI v apríli na medzirončnej báze zaznamenal deflačnú úroveň -0.2 %. Do úvahy je dobré zarátať výrazný prepad cien ropy v roku 2014. Dané potvrdzuje očistený index CPI, ktorý medziročne v apríli dosiahol 1.8 %. Pravdaže stabilita cien vôbec nie je dosiahnutá, ale tento ukazovateľ potvdrzuje, že úroveň cien nie je až taká hrôzostrašná. Užitočné je mať pod dohľadom aj indikátor jednotkových nákladov práce, ktorý v prvom kvartáli 2015 dosiahol oproti štvrtému kvartálu 2014 nárast o 5 %.

V poslednom čase sme sledovali výrazný boom v odvetví bývania. Odvetvie bývania aj napriek zlému počasiu v prvom kvartáli 2015 rástlo. V mesiaci apríl sme sledovali stavebné povolenia na úrovni  1 143 tisíc v porovnaní s marcovou hodnotou 1039 tisíc. Ak sa pozrieme na pokrízový vývoj od roku 2011 pozorujeme rastúci trend, čo nám potvrdzuje oživenie. Môžeme taktiež pozorovať najvyššiu úroveň od recesie.

Zdroj: Bloomberg

Ostatné ukazovatele bývania sú podobne pozitívne. Ceny domov rástli v annualizovanej podobe v prvých troch mesiacoch tohto roka 4 % tempom. Efektívne je hlavne to, že rast cien domov nezastavuje kupcov nehnuteľností, nakoľko predaje existujúcich domov sa v marci dostali na najvyššiu hladinu od roku 2013.

Dôležitým ukazovateľom pre obyvateľov je ich príjem. Medián reálneho príjmu rástol v roku 2014 3 % tempom k úrovni 54 578 USD, pričom od roku 2007 je to najväčšie tempo rastu. Medián je lepším ukazovateľom strednej hodnoty, nakoľko je odolný voči odľahlým hodnotám a reálna hodnota je upravená o infláciu.

Zdroj: www.sentierresearch.com

Zhrnutie:
Pravdepodobnosť pre zvýšenie úrokových sadzieb na júnovom zasadnutí FOMC (17.6.2015) je podľa môjho názoru nemožná, nakoľko si je potrebné počkať na vývoj americkej ekonomiky v ďalšom období. Toto dokumentujú aj FED FUNDS FUTURES, keď je nulová pravdepodobnosť pre vyššiu úroveň sadzieb ako súčasných 0.25 %. Septembrový termín (17.9.2015) je už otvorenejšia debata, ktorá bude závisieť od vývoja ekonomiky USA. Tiež môžeme vidieť zvýšenie pravdepodobnosti na 24.3 %, že úrokové sadzby sa zvýšia. Ku koncu roku je pravdepodobnosť na úrovni 52.6 % v prospech zvýšenia úrokových sadzieb.

Zdroj: Bloomberg

Pozn. je potrebné sledovať vývoj spomenutých ukazovateľov, ktoré môžu bližšie indikovať čas, kedy príde k normalizácii menovej politiky v USA.

Poslať na email TlačiťAutor:
Ochrana proti robotom:
Captcha
 

Komentovať možete aj pomocou svojho facebook účtu