Blogy

Sofistikovanejšie formy ETF fondov

Lukáš, 28.03.2014 20:27

Sofistikovanejšie formy ETF fondov

Okrem základných typov fondov ktoré sme si popísali v minulom článku, poznáme aj varianty, ktoré so sebou nesú vyššie potenciálne zisky, ale rovnako tak aj straty. Hovoríme o dvojitých resp. trojitých pákach na  ETF rôzneho druhu. Vytvorená je aj možnosť shortovať daný segment trhu prostredníctvom nákupu inverzného ETF fondu. Táto podoba ETF fondov sa stala v nedávnej minulosti veľmi populárnou. Najskôr si povieme čosi o 2x resp. 3x pákovaných býčích fondoch. Stratégia nákupu týchto fondov zo sebou nesie unikátnu možnosť zúčastniť sa na raste indexu, či akcií dvoj až trojnásobným podielom.

Na nasledujúcom grafe vidíme výkonnosť trojnásobného býčieho ETF fondu (biela čiara) v porovnaní s indexom S&P 500. Ako možno vidieť fondu sa veľmi dobre darilo od polovice roka 2012. V tomto období začal výraznejšie rásť nie len tento ETF fond, ale aj mnohé iné vykazovali podobný trend. Časť tohto rastu má určite na svedomí prehlásenie nového guvernéra japonskej centrálnej banky. Po zasadnutí BoJ sme sa dozvedeli, že zdvojnásobia QE na konečný objem 7 biliónov jenov a predĺžili splatnosť dlhopisov z 3 na 7 rokov, čo americkým akciám neskutočne svedčalo. V tomto období sme boli svedkami aj výraznému oslabeniu japonskej meny.

Zdroj: Bloomberg

Výhody inverzných fondov možno nájsť vo viacerých možnostiach jej využitia. Nákupom inverzného fondu môžeme hedgovať svoju long pozíciu v niektorom konkrétnom investičnom nástroji. Napríklad ak máme long expozíciu v ropnom priemysle môžeme ju zahedgovať zaradením inverzného ETF fondu z daného priemyslu. Ďalšou stratégiou môže byť zaradenie inverzného ETF fondu k už existujúcim short pozíciám na získanie ešte väčšej expozície v danom sektore, regióne, či trhu. Na koniec spomenieme ešte jednu, nie však poslednú, možnosť využitia inverzných ETF fondov. Ich nákupom prakticky zatvárame svoje otvorené zisky na klasických long pozíciách z rovnakého segmentu ako je inverzný ETF.

Daňové výhody nemožno opomínať, preto im venujeme samostatný odsek. Keď obchodujeme index, podielový fond alebo konkrétne akcie kapitálové zisky sú realizované hneď po uzatvorení profitabilného obchodu. Pri ETF fondoch sa „nehrá“ na krátke obchody a v dôsledku nižších frekvencií obchodovania je aj menej kapitálových ziskov. V USA je dôležitá aj dĺžka držania investičného nástroja, z ktorého plynie kapitálový zisk. Pri držaní pozície dlhšie ako rok je výška daňového zaťaženia nanajvýš 15 % avšak pri menej ako ročnom uzatvorení ziskovej pozície môže dôjsť k zdaneniu až 35 %.

Poslať na email TlačiťAutor:
Ochrana proti robotom:
Captcha
 

Komentovať možete aj pomocou svojho facebook účtu