Blogy

Čo je to ten ETF fond?

Lukáš, 26.02.2014 14:27

Čo je to ten ETF fond?

ETF (exchange-traded fund) by sme najjednoduchšie mohli preložiť ako  "na burze obchodovaný fond". Ide o fondy, ktoré sledujú výnosnosť zvoleného podkladového aktíva. Podkladové aktívum môže byť index, komodita, mena, či dlhopis... ETF zaraďujeme medzi pasívne riadené fondy. Práve toto pasívne riadenie je hlavným rozpoznávacím prvkom ETF fondov. Manažment týchto fondov pristupuje len k minimálnym zásahom do štruktúry podkladových aktív, čo zo sebou prináša množstvo výhod. Môžeme k nim zaraďovať minimálne administratívne náklady z dôvodu nižšej frekvencie obchodovania. Podľa odhadov len táto skutočnosť šetrí majiteľom akcií ETF fondom viac ako 20 % administratívnych nákladov v porovnaní s aktívne riadeným portfóliom. Nižšie je aj daňové zaťaženie fondu, keďže zo svojej podstaty uskutočňuje menej zdaniteľných obchodov, a teda pre majiteľov vyššia celková návratnosť z investície.

Ešte sme si však nepovedali, že manažment ktoréhokoľvek ETF fondu sa nesnaží „predbehnúť“ trh; snažia sa stať sa trhom. Je to značný rozdiel napr. od podielových fondov, ktorých manažéri sa pokúšajú poraziť trh a vhodnou kombináciou aktív v portfóliu dosiahnuť vyšší výnos ako dosahuje samotný index.

Druhy ETF

Spomínal som viaceré typy týchto fondov v závislosti od podkladového aktíva, tak si povedzme niečo bližšie aspoň o niektorých z nich.

Indexové ETF

Ide o najrozšírenejšiu formu fondov, ktoré sa snažia nasledovať výnosnosť burzového indexu. Nakupujú akcie do svojho portfólia v rovnakej váha ako tvoria daný zvolený index. Často sa stáva, že pri nákupoch sa využívajú aj deriváty pre ich možnosť využitia páky. To znamená, že ak podkladové aktívum vzrastie o 5 % hodnota portfólia derivátov môže vzrásť o 10 % (v závislosti od veľkosti využitej páky). Rovnaký scenár bude platiť aj pri poklese hodnoty podkladového aktíva, teda manažéri fondov musia rozumne pristupovať  k ich využívaniu. V nasledujúcej tabuľke vidíme desať najlepších ETF, ktoré investujú do akcií.

Zdroj:www.etfdb.com

Dlhopisové ETF

Dlhopisové ETF sú veľmi podobné podielovým fondom, ktorých portfólio tvoria dlhopisy. Môžu držať dlhopisy s rôznou stratégiou, či už pôjde o ich splatnosť, odvetvie emisie alebo to môžu byť štátne dlhopisy (rozvojových aleob rozvynutých zemí). Pri dlhopisových ETF tiež prikladám zoznam desiatich najlepších.

Zdroj:www.etfdb.com

Obchodovanie ETF

Akcie ETF fondov sa obchodujú rovnako ako akcie ktorejkoľvek na burze kótovanej spoločnosti. Sú price-ované a obchodované počas celého obchodného dňa príslušnej burzy. Je to výhoda oproti podielovým fondom, ktorých hodnota sa určuje iba raz za deň, a to po uzatvorení burzy. Keďže v podaní ETF ide o akcie klasicky obchodované na burze môžu byť: kupované, predávané na krátko alebo dlhodobo držané. Diverzifikácia ETF fondov dáva investorom možnosť podieľať sa na investíciách do celých trhov, sektorov, regiónov alebo typov aktív. Priazeň investorov o tento typ investičného nástroja zaručuje, že otvárania a zatváranie pozícií v dôsledku vysokej likvidity bude spojené s minimálnym rizikom a poplatkami.

Poslať na email TlačiťAutor:
Ochrana proti robotom:
Captcha
 

Komentovať možete aj pomocou svojho facebook účtu