Blogy

Predikcie ekonomického rastu zatieňuje strach z deflácie v EU

Lukáš, 24.01.2014 16:36

Predikcie ekonomického rastu zatieňuje strach z deflácie v EU

Na začiatku každého roka sa stretávame s predpoveďami ekonomického rastu renomovaných ekonomických inštitúcií ako Medzinárodný menový fond (MMF), Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) a Svetová banka (WB). Tento rok nebol výnimkou a  prvé predpovede prišli od WB v polovici januára, začiatkom tohto týždňa to bol MMF nasledovaný správou hlavného ekonóma OECD. Všetci sa zhodli na posilňujúcej sa svetovej ekonomike, kde prím v roku 2014 budú hrať rozvojové krajiny. Základným dôvodom pre pozitívne revidovanie ekonomického rastu rozvojových aj rozvinutých krajín spočíva v odznievaní dopadov fiškálnej konsolidácie a neistoty.

Problémom zostáva možný prepad cien v eurozóne, ktorý podľa odhadov MMF môže nastať s 10 – 20 %-tnou pravdepodobnosťou. To by znamenalo, že ECB by musela pristúpiť k ďalším monetárnym stimulom. Hlavný ekonóm OECD spomína tri možnosti, kde posledná by bola novinkou pre ECB:

  1. Negatívne depozitné sadzby (nenašli zatiaľ priazeň trhu ani samotného Draghiho).
  2. Európsku formu kvantitatívneho uvoľňovania (uskutočňujúcu sa masívnymi intervenciami na sekundárnom trhu).
  3. Rozšírenie mandátu ECB pre intervencie na primárnom trhu po vzore Fedu a ostatných centrálnych bánk.

Eurozóna sa zo začiatku tohto roka môže tešiť správe o poklese dlhu v 3Q 2013, ktorý je prvým absolútnym znížením od začiatku roka 2007. To naznačuje pomalé kroky vedúce z dlhovej krízy, ktoré však môžu byť zmarené defláciou. V percentuálnom vyjadrení sa zadlženosť celého bloku krajín používajúcich jednotnú menu znížila na 92.7 % HDP z júnových 93.4 % a v súčasnosti je to 90.6 %.  Na poklese sa nepodieľali len hlavné motory eurozóny, ale aj Portugalsko a Taliansko. V nasledujúcej tabuľke môžete aktuálnu zadlženosť krajín PIGS a Francúzska a Nemecka.

Zdroj: Bloomberg

Pozitívny vývoj zadlženosti môže byť zmarený vývojom cenovej hladiny. Pri jej poklese sú zvýhodnení veritelia a znevýhodnení dlžníci, pretože splácajú silnejšou menou, čo napokon zvyšuje hodnotu dlhu. Je preto nutné, aby ECB pristúpila k vhodným opatreniam vedúcim k rastu cenovej hladiny. V opačnom prípade dôsledok deflačnej špirály, vo forme odkladania spotreby vo viere čakania na stále nižšie ceny, spôsobí  naštrbenie predpokladaného ekonomického rastu.

Ak sa pozrieme na fakty zo širšej perspektívy, tak zistíme, že problémy možnej deflácie sú dôsledkom „chorého“ bankového systému. Obrovské množstvá peňazí, ktoré ECB poskytla krajinám PIGS boli tamojšími bankami použité na financovanie nákupu vládnych dlhopisov namiesto toho, aby sa úverovala reálna ekonomika. Ekonomika, ktorá dokáže následne vytvárať nové pracovné miesta, odstraňovať náklady na nezamestnanecké dávky, zvyšovať  kúpyschopnosť obyvateľstva a následne sa podieľať na raste cenovej hladiny.

Je jedno, ktorý z navrhnutých možností hlavného ekonóma OECD, Piera Padoana, si ECB vyberie, spoločná mena si to odnesie. Prečo? Každé z riešení zo sebou nesie znehodnotenie meny a v kombinácii s nastolenou utesňujúcou politikou Fedu sa môže eurozóna pripraviť na výrazný deficit kapitálového účtu, ktorý bude musieť intervenciami vykryť. Pre európskych investorov bude totiž rentabilnejšie vložiť hotovosť do aktív denominovaných v USD. Už teraz je úrokový diferenciál medzi EU a USA 0 % s možnosťou ďalšieho znižovania zo strany ECB a znižovanie nákupného programu Fedu povedie k zhodnocovaniu zelenej bankovky. Investori následne zarobia nie len na úrokovom diferenciály, ale aj formou menového zhodnotenia.

Poslať na email TlačiťAutor:
Ochrana proti robotom:
Captcha
 

Komentovať možete aj pomocou svojho facebook účtu